Systemutveckling

Sedan mitten av -90 talet har vi varit med och utvecklat bland annat fullsystemssimulatorer för Ericsson och Nokia. Senaste åren samarbetar vi med Orexplore och utvecklar nästa generations analysinstrument för gruvindustrin.